Werkwijze van een incassobureau

Adviesgroep 20 feb , 2019

Het kan onprettig zijn om met een incassobureau geconfronteerd te worden. Als u gewoon verzuimt heeft een rekening op tijd te betalen is de zaak snel afgedaan door alsnog te betalen, zij het iets meer dan eerst. Als u het oneens bent met de rekening kunt u andere stappen ondernemen. Lees hier wat hoe een incassobureau werkt.

Wat is een incassobureau?

Als u de term “incassobureau” ziet, verwijst dit meestal naar een bedrijf dat kosten int. In dit proces behandelt het bureau het proces namens een schuldeiser. Zodra de incasso begint, loopt het contact tussen u en de crediteur via het incassobureau. U hebt geen rechtstreeks contact meer met de schuldeiser. Het incassobureau rekent vooraf gedefinieerde en gestandaardiseerde kosten. Deze kosten zijn aanvullend op de reeds bestaande schulden. Het niet betalen van een factuur kost u extra geld.

De definitie van een incassobureau op Wikipedia.

Hoe gaat het in z’n werk?

Als u uw rekeningen niet betaalt kan de schuldeiser een incassobureau inschakelen. Dit bureau kan verdere aanmaningen sturen en u op andere manieren, zoals telefonisch, ertoe proberen te bewegen te betalen. Hiervoor brengt hij kosten in rekening die u moet betalen.

Wat mag een incassobureau wel en niet doen?

Er is een verschil tussen een incassobureau en een gerechtsdeurwaarder. Een incassobureau heeft geen wettelijke status en geen andere middelen of bevoegdheden dan een andere schuldeiser. Het kan dus geen beslag leggen op uw spullen, rekeningen of salaris. Als u niet betaalt kan het bureau naar de rechter stappen om u te dwingen.

De incassoprocedure bij de rechtbank

Als een schuldenaar een rekening na herhaaldelijke herinneringen niet betaalt, start de schuldeiser in de meeste gevallen een gerechtelijke incassoprocedure. Hierbij vraagt de schuldeiser de rechtbank om de schuldenaar te vorderen om de openstaande vordering te betalen plus de extra gemaakte kosten. In het geval dat de rechter met de eiser instemt, kan de schuldeiser beslag leggen op de bankrekeningen van de schuldenaar met de bedoeling om zijn geld te verkrijgen.

Meer informatie over het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten op Overheid.nl.

De procedure begint met een dagvaarding. Dit is een officieel document waarin de eiser (de schuldeiser) de verdachte (de schuldenaar) meedeelt dat hij zich op een bepaald tijdstip voor de rechtbank moet verantwoorden. De dagvaarding wordt in de meeste gevallen door een gerechtsdeurwaarder aan de schuldenaar bezorgd.

Meer informatie over het inschakelen van een deurwaarder.

Meer informatie over de dagvaardingsprocedure op Rechtspraak.nl

Als de incassoprocedure een vordering van maximaal 25.000 euro omvat, bent u niet verplicht om een advocaat in te schakelen om u te verdedigen, hoewel dit vaak aan te raden is. Bij hogere bedragen is een advocaat verplicht. De dagvaarding vermeldt de datum waarop het proces begint. De gedaagde kan om uitstel verzoeken. De verdediging kan in de rechtszaal worden gevoerd, maar in de praktijk gebeurt dit in de meeste gevallen schriftelijk.

De rechter geeft in de meeste gevallen de voorkeur aan een schriftelijke verdediging. Deze eerste schriftelijke reactie van de gedaagde op de vordering(en) zoals vermeld in de dagvaarding wordt de eerste verdediging genoemd. De gedaagde geeft in de conclusie van het antwoord aan waarom hij van mening is dat de claim niet hoeft te worden betaald. Dit kan leiden tot een uitspraak of tot een verdere procedure. In een incassoprocedure komt het regelmatig voor dat de gedaagde partij helemaal niet reageert. In dit geval en ook bij gebrek aan een schriftelijke reactie zal de rechter in principe de vordering aan de eiser toewijzen.

Incassokosten

Incassokosten zijn vaak erg hoog. Als een incassobureau is ingeschakeld, kost dit extra geld. Voor openstaande vorderingen van na 1 juli 2012 moet een maximumtarief worden bepaald voor de incassokosten die u moet betalen. Voorafgaand aan het betalen van incassokosten, is de crediteur verplicht om eerst ten minste één herinnering te verzenden.

Buitengerechtelijke incassokosten – Rechtspraak.nl

Tabel: incassokosten

Hoofdsom Hoogte incassokosten*
Over de eerste € 2500 15% (minimaal € 40)
Over de volgende € 2500 10%
Over de volgende € 5000 5%
Over de volgende € 190.000 1%
Over het meerdere 0,5% (max. totaal € 6775)

Bron tabel: Nibud.nl

Deze herinnering moet een betalingstermijn van ten minste 14 dagen hebben. Er zijn verschillende dingen die in deze herinnering moeten worden vermeld: wat de gevolgen zijn als u niet op tijd betaalt, hoeveel u moet betalen en hoe hoog de bijkomende incassokosten zullen zijn. In het geval dat u deze herinnering niet op tijd betaalt, mag een incassobureau worden ingeschakeld en kunnen incassokosten worden berekend.

Video: Betaal incassokosten, maar alleen als het klopt

Incassobrieven kloppen niet altijd. Controleer ze daarom goed.

Het kan zijn dat de incassokosten anders worden genoemd, bijvoorbeeld administratiekosten, kantoorkosten, onderhoudskosten of buitengerechtelijke kosten. Het maakt niet uit hoe de kosten worden genoemd, u bent hoe dan ook verplicht ze te betalen. Er geldt wel een wettelijk maximum aan deze kosten. De incassokosten en rente kunt u berekenen met berekeningshulpen voor incassokosten, die online beschikbaar zijn op verschillende websites en die een zeer nauwkeurige benadering geven.

Op de bedrijvengids Incassobureau-offerte vindt u een overzicht van alle incassobureaus in Nederland.

Ook interessant:

Artikel over incassokosten op consuwijzer.nl
Betekenis van het woord incasso